Achtergrondartikel

achtergrondartikel Markant over de rol van clientvertrouwenspersonenArtikel in Markant, maandblad voor de gehandicaptenzorg, over cliëntvertrouwenspersonen. De cliëntvertrouwenspersoon is in opkomst in de gehandicaptenzorg. Wel zorgt de precieze invulling van de functie nog voor hoofdbrekens. De VGN, de beroepsgroep en het Landelijk Steunpunt Cliëntenraden zijn het nog niet eens. Artikel: Klantenbemiddelaar of partijdigheid?

This entry was posted in portfolio and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.