Folders

nieuwe folders woningcorporatie WoonstedeIn opdracht van woningcorporatie Woonstede heb ik de bestaande folderlijn tekstueel vernieuwd. Sommige folders moesten deels herschreven worden. Een aantal nieuwe folders heb ik zelf ontwikkeld op basis van (juridische) beleidsnota’s. Ik heb daarbij veel aandacht besteed aan toegankelijk taalgebruik en aan het vermijden van jargon. Woonstede vernieuwde de folderlijn onder meer vanwege wijzigingen in het huurbeleid.

This entry was posted in portfolio and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.