Personeelsmagazine

interviews en reporatages personeelsblad Stichting Philadelphia ZorgVoor het personeelsblad Philink van Stichting Philadelphia Zorg schrijf ik interviews, achtergrondartikelen en reportages. Een van de doelstellingen is beleidsbeslissingen van de organisatie op een begrijpelijke manier onder de aandacht te brengen van de medewerkers.

This entry was posted in portfolio and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.