Visie op sectoren

Visie op onderwijs, ABN AMROIn Visie op sectoren bespreekt en analyseert ABN AMRO publieke en private sectoren. De interviews uit de sectoren onderwijs, zorg en woningcorporaties zijn van mijn hand. In Visie op onderwijs een tweegesprek tussen Sijbolt Noorda (VSNU) en Eric Zwaart (ABN AMRO).
‘We besteden miljarden aan cosmetica en vakanties. Maar als je vraagt of een student bereid is wat meer te betalen voor een verbeterde opleiding, dan wordt dat als een oneerbaar voorstel beschouwd’, zegt voorzitter Sijbolt Noorda van VSNU, de vereniging van universiteiten. Meer bereidheid om in het onderwijs te investeren, zou wat hem betreft zowel de overheid als individuele burgers niet misstaan. ‘Uiteindelijk is onderwijs vooral wat we er samen van maken’.