Ik schrijf

Redactie
Op zoek naar een vakkundige, kritische en integere journalist voor een reportage, interview, achtergrondartikel of voor nieuwsberichten? Ik ben in alle artikelgenres thuis en schrijf scherpe, actuele en informatieve artikelen die de lezer prikkelen om door te lezen. Als bron dienen deskundigen, rapporten, congressen, boeken, databases en wetenschappelijke publicaties. Ik denk ook mee over geschikte onderwerpen of te interviewen personen voor uw publicatie.
Ervaring: Ik heb voor ik mijn eigen bedrijf begon als redacteur gewerkt bij onder meer Markant en Zorgvisie.

Eindredactie
Eindredacteur nodig? Redacties kunnen voor tijdelijke of permanente eindredactionele versterking bij mij terecht. Ik redigeer artikelen en nieuwsberichten, zoek treffend illustratiemateriaal, hou contact met auteurs, fotografen, vormgever, drukker en dergelijke en lever desgewenst ook zelf kopij aan. Ook beschik ik over een eigen netwerk van fotografen, vormgevers en collega-journalisten.
Het redactionele proces is van eerste idee tot publicatie in professionele handen, inclusief scherpe bewaking van deadlines. Artikelen redigeren is bij mij niet alleen een kwestie van de juiste stijl en spelling en van prettig leesbare teksten. Niet minder belangrijk is dat de toon, het niveau van de tekst en de woordkeus past bij de doelgroep en de redactionele formule van uw tijdschrift, nieuwsbrief, boek of website.
Een goede eindredacteur werkt niet exclusief vanuit eigen deskundigheid, maar luistert ook naar de behoefte van de lezer.
Ervaring: Ik ben eindredacteur van Management Kinderopvang en van PlusPunt en was – tot ik besloot te gaan freelancen – eindredacteur van het vakblad Zorgvisie.