Aan de slag!

cover van PlusPunt 019Voor het oktobernummer 2010 van PlusPunt heb ik een reportage gemaakt over de sociale werkplaats TBV in Vlaardingen. Een actueel onderwerp vanwege de aangekondigde bezuinigingen op de sociale werkvoorziening. De sociale werkplaatsen staan al onder druk om commerciëler te werken en om meer mensen aan een reguliere baan te helpen. Is er nog ruimte voor mensen met een verstandelijke beperking? Artikel: Aan de slag!

Posted in portfolio | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Visie op sectoren

Visie op onderwijs, ABN AMROIn Visie op sectoren bespreekt en analyseert ABN AMRO publieke en private sectoren. De interviews uit de sectoren onderwijs, zorg en woningcorporaties zijn van mijn hand. In Visie op onderwijs een tweegesprek tussen Sijbolt Noorda (VSNU) en Eric Zwaart (ABN AMRO).
‘We besteden miljarden aan cosmetica en vakanties. Maar als je vraagt of een student bereid is wat meer te betalen voor een verbeterde opleiding, dan wordt dat als een oneerbaar voorstel beschouwd’, zegt voorzitter Sijbolt Noorda van VSNU, de vereniging van universiteiten. Meer bereidheid om in het onderwijs te investeren, zou wat hem betreft zowel de overheid als individuele burgers niet misstaan. ‘Uiteindelijk is onderwijs vooral wat we er samen van maken’.

Posted in portfolio | Leave a comment

Business intelligence in zorg en retail

interview met NKI-AVL en Sligro over parallellen en verschillen zorg en retailNKI-AVL en Sligro, twee totaal verschillende organisaties met dezelfde business intelligence software. Dat geeft de mogelijkheid parallellen te trekken. In ICTzorg interview ik Michel Glintmeijer van het NKI-AVL en Rob Fleuren van Sligro. ‘Wij kunnen met WebFOCUS per dag de bedbezetting monitoren. (…) Het wordt voor organisaties in de zorgmarkt steeds belangrijker om up to date informatie te hebben over de productie.’ Artikel: De toenemende informatiebehoefte van de zorg.

Posted in portfolio | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Health 2.0

interview met Jan Kremer in ICTzorg augustus 2010Voor ICTzorg augustus 2010 heb ik Jan Kremer geïnterviewd. Hij is een van de initiatiefnemers van MijnZorgnet.nl, waar patiënten en zorgverleners online bij elkaar gebracht worden. Kremer voorspelt dat sociale media – health 2.0 – sterk zullen bijdragen aan de emancipatie van de patiënt. ‘De patiënten zijn de motor van de innovatie. Natuurlijk heb je ook een aantal zorgverleners nodig om de boel af en toe wat te smeren, maar het succes komt van de community.’ Artikel: ‘Patiënten zijn de motor van de innovatie’

Posted in portfolio | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Brede school

Bij de ontwikkeling van brede scholen komt goede inhoudelijke samenwerking te vaak op het tweede plan. Scholen en organisaties voor kinderopvang richten zich vaak vooral op de gezamenlijke huisvesting. Korein Kinderplein en QliQ Primair onderwijs pakten het in Helmond anders aan. Mijn artikel hierover verscheen in Management Kinderopvang, januari 2011: Echt sámenwerken met onderwijs. Aan het woord komen directeur Angelique Sterken van Mondomijn en directeur Rob Lindhout van Puur Sang.

Posted in portfolio | Tagged , , , , , | Leave a comment

Subsidiekraan PGO druppelt

achtergrondartikel over de problemen met de PGO-financiering van cliëntenorganisatiesArtikel in Skipr (april 2010) over de PGO-subsidies voor cliëntenorganisaties. Het subsidiebeleid van minister Klink van VWS verzwakt de organisaties van patiënten, gehandicapten en ouderen. En dat terwijl die organisaties juist de rol van kritische consument moeten vervullen. ‘Je ziet dat het steeds belangrijker wordt dat onze plannen bijdragen aan het beleid van VWS’, reageert een van de organisaties.
Ook de fusie van NPCF en CG-Raad en de versterking van de koepelorganisaties in het algemeen is voor de PGO-organisaties geen onverdeeld genoegen. Versterking van de koepels kan een verzwakking van de eigen positie en zichtbaarheid betekenen. Het artikel Subsidiekraan PGO-organisaties druppelt legt uit hoe het zover heeft kunnen komen.

Posted in portfolio | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Miljoenen besparen?

cover Skipr: Miljoenen besparen door minder meters te makenVoor Skipr (december 2010) heb ik een artikel geschreven over de financiering van bouw in de gezondheidszorg. Het rapport Bouw en Diversiteit van Wonen voorspelt in de cure forse besparingen door de afschaffing van het bouwregime. In de care lijkt volgens het rapport de kwaliteit van wonen toe te nemen. Vastgoed- en financieringsdeskundigen reageren: Johan Paul (Coresta), René van Duuren (Blanxx), Linze Dijkstra (ABN AMRO), Gijs van Wijgerden en Erwin Snijders (ING), Miranda Sulzle (MVGM), Peter de Kubber (Jeroen Bosch Ziekenhuis) en Aline Poolen (woon- zorg- en dienstencenrum Bethanië). Artikel: Minder meters maken.

Posted in portfolio | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Inclusie

duo-interview in Markant, Hans Kröber en Marja Hodes over inclusieDuo-interview voor tijdschrift Markant met de winnaars van de Gehandicaptenzorgprijs 2010. Bestuurder Hans Kröber won met zijn proefschrift Gehandicaptenzorg, inclusie en organiseren. ‘De overheid heeft helaas geen visie op inclusie.’ Psycholoog Marja Hodes won met de koffer Kinderen, waar kies ik voor. ‘Mensen gaan nu eenmaal relaties aan en krijgen kinderen, ook mensen met een beperking. Maar in Nederland denken we al gauw dat we over dit ouderschap een uitspraak kunnen doen.’ Artikel: ‘De visie op inclusie ontbreekt’.

Posted in portfolio | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Verpleegkundigen in gehandicaptenzorg

reportage in Markant over competentieprofielen verpleegkundigen gehandicaptenzorgInterview/reportage in tijdschrift Markant met directeur Ad Hendriks en sectorhoofd dagbesteding Hetty Vereijken van Severinus over competentieprofielen. Deze organisatie voor gehandicaptenzorg in Veldhoven pleitte er in het regionaal overleg Samen Werken Aan Leren (SWAL) met succes voor dat de opleiding verpleegkunde meer op de gehandicaptenzorg toegespitst wordt. Severinus kiest – anders dan veel andere organisaties – bewust voor de inzet van verpleegkundigen. Artikel: ‘Verpleegkundigen bieden meerwaarde’.

Posted in portfolio | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Reggio Emilia

artikel over Reggio Emilia architectuur in de kinderopvangVoor Management Kinderopvang heb ik een artikel geschreven over het toepassen van Reggio Emilia in de architectuur. Architect Sven Vonk laat zich inspireren door de pedagogische visie uit deze Italiaanse plaats: ‘De ruimte moet de derde pedagoog zijn’. Artikel: Bouwen voor kinderen.

Posted in portfolio | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Jaarverslag

jaarverslag Kijk op 2009 van de Nederlandse Diabetes FederatieHet door mij geredigeerde en geschreven jaarverslag van de Nederlandse Diabetes Federatie geeft een beeld van de activiteiten en ontwikkelingen in 2009. Kijk op 2009 beschrijft achtereenvolgens hoe het de organisatie is vergaan, wat er is gebeurd op het gebied van preventie en voorlichting, hoe de diabeteszorg is vormgegeven, hoe de kennis over diabetes is toegenomen en hoe het Nationaal Actieprogramma Diabetes in gang is gezet.

Posted in portfolio | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Boek: Klaar is case

dertig jaar sociale zekerheid in Oss en de persoonlijke ervaringen van Cees MagielseBij het afscheid van Cees Magielse als hoofd van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Oss heb ik in opdracht van adviesbureau BMC een boek gemaakt. In Klaar is case beschrijf ik dertig jaar sociale zekerheid in Oss, gekoppeld aan de persoonlijke ervaringen van Magielse. Aan bod komen onder meer de economische crisis van de jaren tachtig (die veel Turkse arbeiders trof), de opkomst van de SP van Jan Marijnissen, de veranderende visie op de bijstand door de Commissie Van der Zwan en de samenwerking met het CWI. Dit boek is een uitgave van van de gemeente Oss.

Posted in portfolio | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Congresverslag

verslag van congres over gezonde wijkenIn opdracht van adviesbureau AT Osborne heb ik een verslag gemaakt van het symposium De Gezonde Wijk, thema van de toekomst. Hoe kunnen zorgaanbieders, woningcorporaties en gemeenten ervoor zorgen dat het goed leven is in een wijk? De sprekers Pieter Winsemius, Nico Medema en Guus Schrijvers constateerden dat het om mensen met visie draait, die het voortouw durven te nemen. Vier inspirerende workshops lieten de praktijk zien in Roosendaal, Amsterdam, Haarlemmermeer en Zaandam. Verslag: De Gezonde Wijk maken we samen.

Posted in portfolio | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Design for All

artikel 'Rem Koolhaas moet zijn diploma inleveren'Interview met ergonoom Carien Stephan voor Iris, magazine over slechtziende en blinde mensen. Stephan, sinds 1980 gespecialiseerd in toegankelijkheid, constateert dat Nederland zwaar achter loopt in het toepassen van de Design for All filosofie. Daarmee wordt de samenleving als geheel tekort gedaan: ‘In ergonomisch opzicht zijn senioren een goed voorbeeld van een grensbepaler: Als zij met een product of een gebouw overweg kunnen, dat heb je een grote kans dat het merendeel van de mensen jouw ontwerp gebruiksvriendelijk vindt.’ Artikel: ‘Rem Koolhaas moet zijn diploma inleveren’.

Posted in portfolio | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Toegankelijkheidsparagraaf

toegankelijkheidsparagraaf voor gemeenteraadsverkiezingenVoor Iris, magazine over slechtziende en blinde mensen, heb ik een tekst over toegankelijkheid geschreven. Vergeleken met het buitenland zijn Nederlandse gemeenten niet zo toegankelijk. In dit artikel souffleert Iris de tekst van de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. De tekst is vrij van rechten te gebruiken en te downloaden via www.bartimeus.nl/iris. Artikel: Toegankelijk de verkiezingen van de gemeenteraad in.

Posted in portfolio | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Truckruns

duizenden mensen met een beperking rijden mee in een vrachtwagenArtikel in PlusPunt over de truckruns die elke zomer door het hele land gehouden worden. Voor veel mensen met een verstandelijke beperking is het dé gebeurtenis van het jaar om naast de chauffeur mee te rijden in een vrachtwagen. Frank van de Ven en Henk Hoeben van KansPlus afdeling Asten-Someren en Gradus van Bergen van de Stichting En Route: ‘We hadden gedacht dat de animo minder zou worden door het gedoe rond het rijtijdenbesluit, maar dat blijkt niet zo te zijn. We moeten nog steeds chauffeurs teleurstellen.’ Artikel: De dag van je leven in de vrachtwagen.

Posted in portfolio | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Achtergrondartikel

achtergrondartikel Markant over de rol van clientvertrouwenspersonenArtikel in Markant, maandblad voor de gehandicaptenzorg, over cliëntvertrouwenspersonen. De cliëntvertrouwenspersoon is in opkomst in de gehandicaptenzorg. Wel zorgt de precieze invulling van de functie nog voor hoofdbrekens. De VGN, de beroepsgroep en het Landelijk Steunpunt Cliëntenraden zijn het nog niet eens. Artikel: Klantenbemiddelaar of partijdigheid?

Posted in portfolio | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Informatiemagazine

artikelen voor informatieblad Ziekenhuis Gelderse ValleiIn opdracht van Ziekenhuis Gelderse Vallei schreef ik een aantal artikelen voor het relatiemagazine ZGV Informatie. Dit nummer beschrijft de gezinsgerichte zorg die dit ziekenhuis in Ede levert, in het bijzonder rond de geboorte van een drieling.

Posted in portfolio | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Hoofdredactie

hoofdredactie PlusPunt, magazine van KansPlusIn opdracht van KansPlus doe ik de hoofdredactie en eindredactie van het ledenmagazine PlusPunt. Verder geef ik strategisch- en communicatieadvies. KansPlus is een belangenvereniging voor (familie van) mensen met een verstandelijke beperking.

Posted in portfolio | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Interview

interview voor ICTzorg over outsourcing bij Amphia ZiekenhuisInterview met Norbert Mateijsen van de afdeling Informatie en Automatisering van het Amphia Ziekenhuis over het nut en de noodzaak van outsourcing van ICT. Outsourcen is wat hem betreft een voortdurende afweging. Het Amphia Ziekenhuis in Breda besteedt met name de relatief eenvoudige taken uit. Ook als het leerzaam is, kan outsourcing een keuze zijn: “We willen niet blindvaren op onze eigen kennis en ervaring”. Artikel: Outsourcen is een voortdurende afweging.

Posted in portfolio | Tagged , , , , , | Leave a comment

Jaarverslag

publieksjaarverslag op website, in opdracht van Diabetes Fonds Het Diabetes Fonds geeft op een speciaal gedeelte van haar website inzicht in de resultaten over 2008. Dit jaarverslag (publieksjaarverslag) is verdeeld over twee lagen tekst; hoofdtekst en verdiepingsinformatie. Beide zijn door mij geschreven. Ook heb ik geadviseerd over de opzet en uitvoering van deze jaarverslagwebsite. Het publieksjaarverslag van het Diabetes Fonds bestaat uit compacte teksten die in kort bestek een beeld geven van het afgelopen jaar.

Posted in portfolio | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Achtergrondartikel

achtergrondartikel voor Iris over werken met een Wajong-uitkeringIris is een opinieblad over blinde en slechtziende mensen in de samenleving, uitgegeven door Stichting Bartiméus. Ik ben redacteur van dit blad. In het eerste nummer van Iris, eind 2008, heb ik een achtergrondartikel geschreven over de moeite van mensen met een Wajong-uitkering om aan werk te komen.

Posted in portfolio | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Congresverslag

congresverslag expertmeeting innovatie diabetesIn opdracht van de Nederlandse Diabetes Federatie heb ik een verslag geschreven van de expertmeeting Innovatieve behandeling in de (diabetes)zorg. Het verslag heeft de vorm van een nieuwsbrief en praat de lezer bij over de discussie en de lezingen op dit congres.

Posted in portfolio | Tagged , , , , , | Leave a comment

Eindredactie

eindredactie tijdschrift Management KinderopvangIk ben eindredacteur van Management Kinderopvang. Dit tijdschrift, een uitgave van Reed Business, voorziet managers in de kinderopvang van vakinformatie. De eindredactie bestaat onder meer uit: auteurs briefen, voortgang bewaken, foto’s zoeken en fotografen briefen, teksten redigeren, plank maken, inhoudsopgave en coverteksten schrijven.

Posted in portfolio | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Interview

artikel over informatieveiligheid Albert Schweitzer ZiekenhuisInterview voor ICTzorg met Peter Ernest van het Albert Schweitzer Ziekenhuis over informatieveiligheid. Informatiebeveiliging is volgens Ernest zowel een technisch als een organisatorisch vraagstuk. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht heeft al in 2006 een risicoanalyse gemaakt over informatiebeveiliging. Op basis daarvan zijn ze aan de slag gegaan. Artikel: De juiste balans tussen veiligheid en beschikbaarheid.

Posted in portfolio | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Productbeschrijving

productbeschrijving Ordina ZorgkompasIn opdracht van Ordina heb ik artikelen, referentieteksten, webteksten en een congresverslag geschreven over Ordina Zorgkompas. Daarnaast heb ik Ordina geadviseerd over de communicatiestrategie. Ordina Zorgkompas is een business intelligence oplossing die zorgorganisaties voorziet van stuurinformatie. Zorgkompas helpt deze informatie over het eigen functioneren te verzamelen, te analyseren en te presenteren.

Posted in portfolio | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Boek

eindredactie boek over Wielbergen en familie BrantsenVan het boek Wielbergen en de familie Brantsen, uitgegeven bij Waanders Uitgevers, heb ik de eindredactie gedaan. Verder is het hoofdstuk Stichting Philadelphia Zorg op het landgoed Wielbergen van mijn hand. Het boek Wielbergen laat zien hoe een vooraanstaande adellijke familie leefde in de 19e en 20e eeuw. Daarnaast toont het de bouw- en tuinarchitectuur van dit Victoriaans landhuis en het landgoed. ISBN 978 90 400 8545 1

Posted in portfolio | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Rapport

rapport ondernemerschap eerste lijn voor ABN AMRO en MKB NederlandHet rapport De ondernemende eerste lijn heb ik geschreven in opdracht van ABN AMRO en MKB Nederland. In dit rapport komen eerstelijnsprofessionals aan het woord die de kracht van ondernemerschap hebben ontdekt als antwoord op de vragen die op de eerste lijn afkomen. Ik heb het geschreven op basis van literatuurstudie en interviews met ondernemende huisartsen, tandartsen en psychologen.

Posted in portfolio | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Interview

interview VGN en Inspectie voor de Gezondheidszorg in ZorgvisieInterview in Zorgvisie magazine met directeur Jopie Nooren van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en hoofdinspecteur Jenneke van Veen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Volgens een inspectierapport ontvangen mensen met een verstandelijke beperking in een kwart van de 24-uursinstellingen onvoldoende zorg. Hoe moet het verder met de gehandicaptenzorg? Artikel: Verder na het inspectierapport.

Posted in portfolio | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Interview

interview met afzwaaiende zorgbestuurders in MarkantVoor Markant, maandblad voor de gehandicaptensector, heb ik twee afzwaaiende bestuurders geïnterviewd die hun carrière bij één gehandicaptenzorginstelling hebben doorgebracht. Deze twee organisaties hebben bovendien niet meegedaan aan de fusietrends in de zorgsector én scoren hoog in de benchmark. Trouw blijven aan je organisatie kan lonen, zowel voor jezelf als de organisatie. Dat blijkt uit het artikel Trouw aan de organisatie, een interview met Lou Ritzen van PSW en Dik Slijkhuis van InteraktContour.

Posted in portfolio | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Nieuwsbrief

interviews en achtergrondartikelen nieuwsbrief AT OsborneVoor de nieuwsbrief van AT Osborne gezondheidszorg heb ik interviews en achtergrondartikelen geschreven over diverse projecten waar AT Osborne als adviseur bij betrokken is. Deze nieuwsbrief beschrijft onder meer de herontwikkeling van de Amsterdamse Borgerbuurt tot een woonservicewijk en de nieuwbouwplannen van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN).

Posted in portfolio | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Jaarverslag

jaarverslag schrijven voor Diabetes FondsAan de hand van interviews, nota’s, nieuwsberichten en overige informatie heb ik Jaarbeeld 2007, het jaarverslag van het Diabetes Fonds, geschreven. Het Jaarbeeld blikt terug op het werk van het Diabetes Fonds en blikt vooruit op de komende jaren. Deze vooruitblik is als afzonderlijk katern meegehecht. Door deze opzet kan de vooruitblik ook los van het Jaarbeeld als informatiemiddel worden gebruikt.

Posted in portfolio | Tagged , , , , | Leave a comment

Personeelsmagazine

interviews en reporatages personeelsblad Stichting Philadelphia ZorgVoor het personeelsblad Philink van Stichting Philadelphia Zorg schrijf ik interviews, achtergrondartikelen en reportages. Een van de doelstellingen is beleidsbeslissingen van de organisatie op een begrijpelijke manier onder de aandacht te brengen van de medewerkers.

Posted in portfolio | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Website

teksten en advies website uitvindersbuurt.net van WoonstedeIn Ede bouwt woningcorporatie Woonstede bijna 500 nieuwe woningen, ter vervanging van de oude naoorlogse woningbouw in de Uitvindersbuurt. Ik heb in opdracht van Woonstede de teksten geschreven voor de website uitvindersbuurt.net. Verder heb ik geadviseerd over de opzet van deze website. Uitvindersbuurt.net informeert huidige en toekomstige bewoners over de bouwontwikkelingen in deze wijk.

Posted in portfolio | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Folders

nieuwe folders woningcorporatie WoonstedeIn opdracht van woningcorporatie Woonstede heb ik de bestaande folderlijn tekstueel vernieuwd. Sommige folders moesten deels herschreven worden. Een aantal nieuwe folders heb ik zelf ontwikkeld op basis van (juridische) beleidsnota’s. Ik heb daarbij veel aandacht besteed aan toegankelijk taalgebruik en aan het vermijden van jargon. Woonstede vernieuwde de folderlijn onder meer vanwege wijzigingen in het huurbeleid.

Posted in portfolio | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Nieuwsbrief

nieuwsbrief Zorg in Zicht van ABN AMROVoor de nieuwsbrief Zorg in Zicht van ABN AMRO schrijf ik interviews, achtergrondartikelen en congresverslagen, gericht op bestuurders en managers in de gezondheidszorg.

De nieuwsbrief Zorg in Zicht informeert zorgorganisaties over de financiële en organisatorische ontwikkelingen in de zorgsector.

Posted in portfolio | Tagged , , , , | Leave a comment

Achtergrondartikel

artikel De patienten komen eraan

achtergrondartikel

De patiënten komen eraan. Achtergrondartikel over het inkoopbeleid van zorgverzekeraars. In de strijd om de gunst van de zorgconsument zijn sommige zorgverzekeraars behalve op de prijs ook meer nadruk gaan leggen op de kwaliteit van de zorg. Patiëntenorganisaties schuiven aan bij zorgverzekeraars om gezamenlijk inkoopcriteria op te stellen. Gepubliceerd in Zorgvisie magazine.

Posted in portfolio | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Advertorial

advertorial Internetkassa ABN AMRO

advertorial

Om de mogelijkheden en voordelen van Internetkassa voor het voetlicht te brengen, heeft ABN AMRO een advertorial gemaakt, waarvoor ik de tekst geschreven heb. Deze advertorial beschrijft hoe de Hogeschool Rotterdam pioniert met Internetkassa, een nieuwe betaalmethode van ABN AMRO.

Posted in portfolio | Tagged , , , , | Leave a comment

Kunstkalender

kalender van Phila del art

Kunstkalender

Phila del Art geeft een kalender uit, waarin zes kunstenaars hun werk tonen. Ik heb voor deze kalender op basis van interviews de teksten geschreven waarin deze kunstenaars geprofileerd worden. In de kalender van Phila del Art komt de eigen stijl en het zelfbewustzijn van de kunstenaars duidelijk naar voren. Dat blijkt ook uit de toelichtende teksten. Phila del Art is een atelier waar mensen met een verstandelijke beperking hun kwaliteiten als kunstenaar ontwikkelen.

Posted in portfolio | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Portfolio

Een overzicht van mijn werk als journalist, tekstschrijver en communicatiedeskundige.

Posted in portfolio | Leave a comment